Läkarintyg för sjöfolk

Arbete till sjöss

Sjöfolk

Den allmänna undersökningen ska inriktas på att bedöma eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättningar som uppgivits i hälsodeklarationen. Den allmänna undersökningen ska också om möjligt upptäcka, om sjömannen i övrigt har någon sjukdom eller funktionsnedsättning som kan få betydelse för tjänstbarheten till sjöss.