Hälsoanalys via blodprov

Hur ligger dina värden?

Provtagningspaket

Beställ hälsoanalys via blodprov om du är mån om ditt välmående och din hälsa.

Via blodprovet som omfattar 30-40 analyser tar vi bland annat reda på om du är i riskzonen för livsstilssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och typ-2 diabetes.

Dina provsvar analyseras noga av vår läkare och du får resultaten tydligt presenterade i ett brev hem till dig efter cirka en vecka där det också framgår om provsvaren kan tyda på sjukdom och behöver utredas vidare.

Dr Thun påpekar

–  Vår hälsoanalys via blodprov ger god vägledning men det går inte att säkert fastställa att man är frisk eller sjuk endast genom blodprov.

– Vår hälsokoll via blodprov ersätter inte läkarbesök. Om du har allvarliga symptom till exempel blod i urin eller avföring, omotiverad viktnedgång eller långvarig feber skall du istället uppsöka din hälsocentral.