Offshoreintyg inom Petroleumindustrin

Jobba på oljeplattform

Offshore - Petroleumindustri

Arbetsförhållandena på en oljeplattform är speciella. Att befinna sig till havs under längre tid är krävande. Man måste klara att evakuera från helikopter och klara en nödsituation. Man får heller inte ha sjukdom med risk för behov av akut medicinsk behandling som det inte finns tillgå på plattformen.

Hälsokraven för arbete offshore grundar sig helt enkelt på att den anställde inte på grund av sitt hälsotillstånd får utgöra fara för sig själv, andra eller driften av plattformen.

För att läkaren ska kunna göra dessa ibland svåra medicinska bedömningar och avvägningar krävs särskild kompetens för läkaren med regelbundna utbildningstillfällen i Norge. Vår läkare har sådan utbildning och är certifierad  Petroleumlege.