SVEMO

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Allmänna hälsokrav för föraren. Den som avser att ta tävlingslicens skall vara fri från sjukdom eller skada som kan utgöra risk. Tillbud kan uppstå på grund av att sinnen inte fungerar tillfredsställande till exempel dålig syn, problem i rörelseapparaten eller om medvetandet försämrats.

Med anledning av de speciella fysiska och fysiologiska förhållanden som gäller vid Motorcykelsport är kraven strängare än för andra sporter och läkarundersökningen är av stor vikt. Om du är 55+ så måste du ha läkarintyg för att få tävlingslicens utfärdad.