Mast- och stolparbete

Arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad

Mast- och stolparbete

Vi utför medicinska kontroller av personer som arbetar med mast- och stolparbete. I Arbetsmiljöverkets senaste föreskrift kallar man det i stället “arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad”

Höjdarbete över 13 meter medför särskilda krav på medicinsk kontroll. Arbetet kräver årlig medicinsk kontroll samt arbets-EKG med olika årsintervall beroende på den anställdes ålder. Tjänstbarhetsintyg till arbetsgivare utfärdas.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för mast- och stolparbete.