Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning

Joniserande strålning

Finns det risk att personal utsätts för joniserande strålning? Då skall en lagstadgad medicinsk kontroll utföras.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg (tidigare kallat läkarintyg).

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med joniserande strålning.

Läkarundersökningen skall göras innan arbetet påbörjas och därefter vart tredje år. Däremellan skickas en hälsodeklaration in årligen.

Tjänstbarhetsintyg – Arbete med joniserande strålning

Fitness for work certificate – Work involving ionising radiation

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Dykeriarbete
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete
 • Nattarbete
 • Offshoreintyg
 • Rök- och kemdykning
 • Spårbundet arbete