Hälsoanalys via blodprov

Ingår i hälsoundersökningen

Ett omfattande provtagningspaket med 32 blodanalyser, anpassat för företag

 • ALAT (leverprov)
 • Albumin (äggvita)
 • ALP (gallprov, skelettsjukdomar, vissa skelettumörer)
 • ASAT (leverprov)
 • B12 vitamin (blodbildning, nervtrådar, minne) Ny!
 • Bilirubin (gallprov)
 • Blodsocker (diabetes)
 • CK (vissa muskelsjukdomar, muskelbiverkningar av läkemedel) Ny!
 • CRP (snabbsänka – infektion eller inflammation i kroppen) Ny!
 • Ferritin (järnbrist/sjukdom med järnöverskott – tas på kvinnor ) Ny!
 • GT (gall-leverprov)
 • Hb (blodvärde)
 • HbA1c (visar hur blodsockret legat i genomsnitt senaste 3-12 veckorna – tas på personer > 45 år med BMI > 25) Ny!
 • Järn (järn/blodbrist – tas på män)
 • Järnmättnad/TIBC (total järnbindandekapacitet-järnbrist eller sjukdom med järnöverskott – tas på män) Ny!
 • Kalcium/Kalk (störning i bisköldkörtel, vissa tumörsjukdomar)
 • Kalium (blodsalt,vätskebalans)
 • Kompletta blodfetter (kolesterol, triglycerider, LDL (”onda” kolesterolet), HDL (”goda” kolesterolet), kvot LDL/HDL)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • LD (muskel- eller blodsjukdom)
 • LPK (vita blodkroppar, infektion, blodcancer)
 • Natrium (blodsalt,vätskebalans)
 • Pankreasamylas (bukspottkörteln) Ny!
 • PSA (prostata, erbjuds män > 45 år)
 • Sänka (infektion eller inflammation i kroppen, vissa tumörsjukdomar)
 • TPK (blodplättar, blodets koaguleringssystem)
 • TSH (struma/ämnesomsättningsprov)
 • Urat (ledinflammation – gikt)
 • Urea (protein och aminosyraomsättning) Ny!