Hälsoanalys Man

Dags att kolla sina värden

Stort provtagningspaket med 29 analyser

 • ALAT (leverprov)
 • Albumin (äggvita)
 • ALP (gallprov, skelettsjukdomar, vissa skelettumörer)
 • ASAT (leverprov)
 • Bilirubin (gallprov)
 • Blodsocker (blodglukos – diabetes)
 • CK (vissa muskelsjukdomar, muskelbiverkningar av läkemedel)
 • Fosfat (skelett, njurar)
 • GT (gall-leverprov)
 • Hb (blodvärde)
 • HDL (det “goda” kolesterolet)
 • Järn (järn/blodbrist)
 • Järnmättnad/TIBC (total järnbindandekapacitet-järn/blodbrist eller sjukdom med järnöverskott)
 • Kalcium (kalk – störning i bisköldkörtel, vissa tumörsjukdomar)
 • Kalium (blodsalt,vätskebalans)
 • Klorid (syra-basbalans i kroppen)
 • Kolesterol (en typ av blodfett, högt värde ökar risk för hjärt-kärlsjukdom)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • LD (muskel- eller blodsjukdom)
 • LDL (det ”onda” kolesterolet)
 • LDL/HDL (kvoten mellan det “onda” och “goda” kolesterolet)
 • LPK (vita blodkroppar, infektion, blodcancer)
 • Natrium (blodsalt,vätskebalans)
 • Pankreasamylas (bukspottkörteln)
 • PSA (prostata, tas på män > 45 år)
 • Sänka (infektion eller inflammation i kroppen, vissa tumörsjukdomar)
 • TPK (blodplättar, blodets koagulationssystem)
 • Triglycerider (en typ av blodfett)
 • Urat (ledinflammation – gikt)
 • Urea (protein och aminosyraomsättning)