Läkarundersökning för sportdykning

Apparat/Scuba Diving

Behöver du en dykerimedicinskt utbildad läkare? Svenska Sportdykarförbundet rekommenderar att man söker sig till EDTC (European Diving Technology Committee) -utbildade dykläkare. Vår läkare har sådan utbildning.

Huvuduppgiften för dykläkare är att avslöja tillstånd som kan innebära livsfara i samband med dykning. Exempel på sådana tillstånd är: epilepsi, vissa lungsjukdomar till exempel  astma, emfysem (de små lungblåsorna är skadade), pneumothorax (lungkollaps), åkommor som begränsar hjärtats kapacitet, tillstånd som kan påverka innerörats balansorgan med nedsatt orienteringsförmåga som följd.