Läkarutlåtande för lokförare

Lokförare

En förare av ett järnvägsfordon får inte lida av sjukdom eller tillstånd som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller koncentration. Detsamma gäller sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka plötslig arbetsoförmåga, nedsättning av balans eller koordination eller en betydande begränsning av rörligheten på så sätt att det kan innebära en risk för trafiksäkerheten.

Vår läkare har behörighet att bedöma om sökanden uppfyller de medicinska kraven och utfärda lokförarintyg. Fyll i hälsodeklarationen på sidan 1-4 i detta dokument och ta med dig.