Personal inom spårbunden trafik

Personal inom spårbunden trafik

Den 1 mars 2020 trädde nya föreskrifter i kraft

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:112) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:113) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg
  • Dessa föreskrifter gäller inte för personal som utför de säkerhetskritiska arbetsuppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg och som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2015/995 (TSD Drift)

Vi undersöker om personen uppfyller hälsokraven och utfärdar korrekt läkarintyg. Fyll i hälsodeklaration på sidan 1-4 i följande dokument och ta med dig.