Spårbundet arbete

Lokförare och spårbunden personal

Vi utför hälsokontroll och utfärdar intyg för de som arbetar med spårburen (eller spårbunden) trafik. Boka tid för din personal redan idag.

Lokförare

En förare av ett järnvägsfordon får inte lida av sjukdom eller tillstånd som kan påverka medvetandet eller medföra nedsatt uppmärksamhet, vakenhet, omdöme eller koncentration. Detsamma gäller sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka plötslig arbetsoförmåga, nedsättning av balans eller koordination eller en betydande begränsning av rörligheten på så sätt att det kan innebära en risk för trafiksäkerheten.

Vår läkare har behörighet att bedöma om sökanden uppfyller de medicinska kraven och utfärda lokförarintyg.

Hälsodeklaration – Lokförare

 

Övrig spårbunden personal

Den 1 mars 2020 trädde nya föreskrifter i kraft

 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:112) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:113) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Hälsodeklaration Spårbunden personal (dock ej TSD-drift)

 •  Ovanstående föreskrifter gäller inte för personal som utför de säkerhetskritiska arbetsuppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg och som omfattas av kommissionens förordning (EU) 2015/995 (TSD Drift)

Hälsokrav på personal TDS-drift

Vi undersöker om personen uppfyller hälsokraven och utfärdar korrekt läkarintyg.

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster (allergiframkallande kemiska ämnen)
 • Arbete med kadmium
 • Dykeriarbete
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete (klättring med stor nivåskillnad)
 • Nattarbete
 • Nyanställningsundersökning/Nyanställningsintyg
 • Offshoreintyg
 • Rök- och kemdykning
 • Spårbundet arbete