Rök- och kemdykning

Rök- och kemdykning

Vi utför medicinsk kontroll av personer som arbetar med rök- och kemdykning.

Hälsobolaget genomför hälsoundersökningar och arbets-EKG för att se så att den som rök- och kemdyker är frisk och har tillräckligt god fysisk arbetsförmåga då arbetet är särskilt fysiskt krävande. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren utfärdas efter läkarundersökningen.

Läkarundersökningen ska utföras innan arbete med rök-och kemdykning påbörjas och därefter årligen(vid arbets-EKG gäller olika tidsintervall beroende på ålder).

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för rök- och kemdykning redan idag, vi har mycket korta väntetider.

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

  • Arbete med bly
  • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
  • Arbete med härdplaster
  • Arbete med kadmium
  • Dykeriarbete
  • Joniserande strålning
  • Mast- och stolparbete
  • Offshoreintyg
  • Rök- och kemdykning
  • Spårbundet arbete, lokförare och järnvägspersonal