Nattarbete

Nattarbete

Vi utför medicinska kontroller för nattarbete. Boka tid för medicinsk kontroll och intyg för nattarbete redan idag.

Människans naturliga dygnsrytm styrs av ljuset, och innebär aktivitet under dagen, och sömn under natten. Olika personer behöver olika mycket sömn.
Sömnbehovet varierar mellan 6–9 timmars sömn per dygn. Enstaka dygn med kortare sömn, har marginell inverkan på vakenhet och
prestation. Längre episoder med förskjuten dygnsrytm, exempelvis vid långvarigt nattarbete, kan orsaka sömnstörningar och bidra till ohälsa som
högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmbesvär och diabetes typ 2.  Trötthet, och risken för olyckor är normalt som störst mellan klockan 03–05.

Anställda som arbetar minst 3 timmar av dygnets timmar mellan 22-07 eller som troligtvis kommer att arbeta minst 38 procent av årsarbetstiden på natten måste erbjudas en medicinsk kontroll. Hälsoundersökningen ska genomföras innan arbetstagaren börjar sin anställning och därefter i olika intervall beroende på ålder, Om den anställde är < 50 år skall undersökning erbjudas vart sjätte år. Är den anställde > 50 år skall undersökning erbhjudas vart tredje år.

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Dykeriarbete
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete
 • Nattarbete
 • Offshoreintyg
 • Rök- och kemdykning
 • Spårbundet arbete