Mast- och stolparbete

Arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad

Vi utför medicinska kontroller av personer som arbetar med mast- och stolparbete. I Arbetsmiljöverkets senaste föreskrift kallar man det i stället “arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad”

Höjdarbete över 13 meter medför särskilda krav på medicinsk kontroll. Arbetet kräver årlig medicinsk kontroll samt arbets-EKG med olika årsintervall beroende på den anställdes ålder. Tjänstbarhetsintyg till arbetsgivare utfärdas.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för mast- och stolparbete

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Dykeriarbete
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete
 • Nyanställningsundersökning/Nyanställningsintyg
 • Offshoreintyg
 • Rök- och kemdykning
 • Spårbundet arbete, lokförare och järnvägspersonal