Arbete med kadmium

Arbete med kadmium

Hälsoundersökning av personer som utsätts för kadmium är en lagstadgad medicinsk kontroll. Boka tid redan idag.

Vi erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. För personer som exponeras för kadmium i sitt jobb, genomförs en obligatorisk hälsoundersökning.

Den medicinska kontrollen gäller alla som hanterar kadmium eller material där kadmium kan förekomma och där det finns en risk för exponering. Under hälsoundersökningen mäts även kadmiumhalten i blod och urin. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg för bly utfärdas därefter.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för arbete kadmium.

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Buller
 • Dykeriarbete
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete
 • Nattarbete
 • Nyanställningsundersökning/Nyanställningsintyg
 • Offshoreintyg
 • Oförpackade livsmedel (rekommenderad kontroll)
 • Rök- och kemdykning
 • Spårbundet arbete
 • Vibrationer