Arbete med fibrosframkallande damm

Arbete med fibrosframkallande damm

Finns det risk att utsättas för asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer? Då är det viktigt att en lagstadgad medicinsk kontroll utförs för att förebygga lungsjukdom hos de anställda, t.ex. fibros, KOl och cancer.

För personer som exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer), ska en obligatorisk hälsoundersökning genomföras. Dr Thun erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om de anställda löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete och förebygga att så sker.

KVARTSDAMM

Kvarts förekommer i betong, spackel, murbruk, fogmassa, keramik, glas, gjutformar, takpapp, slipmedel, färg, lim

Kvartsdamm förekommer vid arbete med:

 • Brytning, krossning, sortering och malning av sten inom industrin
 • Betong inom byggnadsindustrin
 • Gjutning av kvartssand inom stålverk och gjuterier
 • Tillverkning och bearbetning av glas, porslin, keramik och tegel
 • Sopning av gator
 • Sandblästring
 • Emaljeringsarbeten

ASBEST

Användes förr tack vare ett flertal goda tekniska egenskaper

 • Hållfasthet
 • Smidighet
 • Beständighet mot värme, kemikalier
 • God värmeisolerande förmåga

Nyanvändning av asbest är förbjuden sedan 1982

Förekommer i gamla bostäder

 • Rörisolering
 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat
 • Asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väöggar, soprum och bakom elskåp
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkarGasspisar: strålskydd på skåpsidor på spisen
 • Plastmattor och golvplattor
 • Kakelfix och fog
 • Golvbeläggningar, mattlim

Den medicinska kontrollen gäller alla som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm. Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket göras första gången innan arbetstagaren börjar jobba och därefter med max tre års intervall.

I samband med den anställdes första hälsoundersökning görs även lungröntgen (därefter med glesa  tidsintervall) och en lungfunktionsundersökning (spirometri). Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för fibrosframkallande damm

Dr Thun Företagshälsa & Läkarmottagning utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Dykeriarbete
 • Rök- och kemdykning
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete
 • Offshoreintyg
 • Lokförare, järnvägspersonal sk spårbundet arbeter