Arbete med bly

Arbete med bly

Hälsoundersökning av personer som utsätts för bly är en lagstadgad medicinsk kontroll.

Vi utför lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om den anställde löper risk för ohälsa eller olycksfall på grund av sitt arbete. För personer som exponeras för bly i sitt jobb, genomförs en obligatorisk hälsoundersökning.

Den medicinska kontrollen gäller arbete där bly eller blyhaltigt material kan förkomma. Det kan gälla upphettning eller bearbetning av blymålad metall men även tillverkning eller återvinning av batterier. Vanliga arbetsplatser är gruvor, smältverk, glasindustri och gjuterier.

Bly är toxiskt och påverkar framförallt nervsystem, njurar och blodkroppar.  Är man gravid eller ammande är man ej tjänstbar om risk för att utsättas för bly föreligger. Vid hälsoundersökningen görs analys av exponering, det tas även prov för att mäta blyhalten i blodet, urinprov, blodvärde (Hb), blodtryck mm. Undersökningen utmynnar i att ett så kallat tjänstbarhetsintyg för bly utfärdas. Intyg skall utfärdas innan den anställde påbörjar tjänstgöring och därefter vart tredje år. Intervall av kontroller i bly bestäms av kön, ålder

Boka tid för dina anställda för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för arbete med bly redan idag!

Vi utfärdar tjänstbarhetsintyg för alla lagstadgade medicinska kontroller:

 • Arbete med bly
 • Arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer)
 • Arbete med härdplaster
 • Arbete med kadmium
 • Dykeriarbete
 • Joniserande strålning
 • Mast- och stolparbete
 • Nattarbete
 • Nyanställningsundersökning/Nyanställningsintyg
 • Offshoreintyg
 • Rök- och kemdykning t.ex brandmän
 • Lokförare och järnvägspersonal sk. spårbundet arbete.