Lagstadgade medicinska kontroller

Lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att dina anställda genomgår medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om det i personalen finns någon som löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete och i så fall förebygga att så sker.

Vilka medicinska kontroller som måste utföras varierar beroende på personalens arbetsuppgifter och regleras till stor del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2019:3). Det finns även medicinska kontroller som regleras av andra myndigheter.

I Arbetsmiljöverkets vägledning för arbetsgivare kan du få svar på om någon av dina anställda behöver tjänstbarhetsintyg. Undersökningen är till för att att skydda anställda som har vissa sjukdomar eller ökad risk för sämre hälsa och arbetsskada. Exempelvis får inte anställd med astma arbeta med härdplaster (cyanoakrylater, syraanhydrider eller isocyanater). Anställd med krampsjukdom eller åkomma med risk för svimning får inte tjänstgöra i mast och stolparbete.

Läkarundersökning ingår

I de medicinska kontrollerna ingår noggrann kartläggning av exponering, relevanta sjukdomar och symptom. En läkarundersökning med någon form av provtagning såsom blodprov, urinprov, röntgenundersökning, lungfunktionsundersökning (spirometri) eller arbets-EKG ingår också.

Som arbetsgivare har du ansvar för att anordna med de medicinska kontrollerna vilka syftar till att skydda dina anställdas hälsa. För att understryka hur viktiga de medicinska kontrollerna är har Arbetsmiljöverkets från och med 2014 infört sanktionsavgifter mellan 15 000 kr och 150 000 om de vid en inspektion upptäcker att det saknas tjänstbarhetsintyg.