Flygmedicinsk undersökning

Klass 2, kabinpersonal

En bedömning av medicinsk lämplighet för pilot klass 2 eller kabinpersonal gäller både funktionsnivå och risken för akut oförmåga. Vissa medicinska diagnoser innebär risk för akuta händelser som gör privatflygare eller kabinpersonal ur stånd att utföra sina arbetsuppgifter med allvarliga .risker som följd. Det är flygläkaren som har kompetens att utifrån gällande regelverk göra  den medicinska bedömningen.