Fallskärmshoppning

Den som avser att hoppa fallskärm skall vara fri från sjukdom eller skada som kan utgöra risk. Framförallt syn, rörelseapparat, hjärta/lungor och mental kapacitet/mognad är avgörande för säker hoppning.. Hämta läkarintyget här