Dykeriarbete

Dykeriarbete

Vi utför medicinsk kontroll av anställda med dykeriarbete.

Anställda som arbetar med någon typ av dykeriarbete måste genomgå en lagstadgad medicinsk kontroll. Detta gäller för alla som utför arbete under vatten. Dykeriarbete innebär arbete med stor fysisk påfrestning. En medicinsk kontroll är till för att försäkra att dykaren inte har åkomma med ökad risk för att drabbas av olycka eller annan ohälsa i arbetet.

Hälsoundersökningen ska göras innan arbetet påbörjas och därefter vart femte år. Den som är 40 år eller äldre måste undersökas vartannat år.

Tjänstbarhetsintyg

En medicinsk kontroll är omfattande och läkaren undersöker såväl den psykiska som fysiska konditionen. Kontrollen resulterar i ett tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för dykeriarbete.