Blodanalys Man Bas

Dags att kolla sina värden

Provtagningspaket med 10 viktiga blodanalyser

  • ALAT (leverprov)
  • ALP (gallprov, skelettsjukdomar, vissa skelettumörer)
  • Blodsocker (blodglukos – diabetes)
  • Hb (blodvärde)
  • Kolesterol (en typ av blodfett, högt värde ökar risk för hjärt-kärlsjukdom)
  • Kreatinin (njurfunktion)
  • LPK (vita blodkroppar, infektion, blodcancer)
  • PSA (prostatacancer, rekommenderas för män > 45)
  • CRP (inflammation och inflammationsmarkör)
  • TPK (blodplättar, blodets koagulationssystem)

Beställningsknapp längst ned på sidan!