Blodanalys Kvinna Bas

Dags att kolla sina värden

Provtagningspaket med 11 viktiga blodanalyser

 • ALAT (leverprov)
 • ALP (gallprov, skelettsjukdomar, vissa skelettumörer)
 • Blodsocker (blodglukos – diabetes)
 • Ferritin (järnbrist/sjukdom med järnöverskott)
 • Hb (blodvärde)
 • Kolesterol (en typ av blodfett, högt värde ökar risk för hjärt-kärlsjukdom)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • LPK (vita blodkroppar, infektion, blodcancer)
 • TPK (blodplättar, blodets koagulationssystem)
 • CRP  (inflammation och inflammation)
 • TSH (struma/screeningprov för ämnesomsättningen)

Beställningsknapp längst ned på sidan!