Blodanalys Kvinna XL

Dags att kolla sina värden

Omfattande provtagningspaket med 37 blodanalyser

De analyser som ingår utöver Blodanalys Kvinna Bas är markerad med kraftig stil nedan.

 • ALAT (leverprov)
 • Albumin (äggvita)
 • ALP (gallprov, skelettsjukdomar, vissa skelettumörer)
 • ASAT (leverprov)
 • Bilirubin (gallprov)
 • Blodsocker (blodglukos – diabetes)
 • Calcium (kalk – störning i bisköldkörtel, vissa tumörsjukdomar)
 • CK (vissa muskelsjukdomar, muskelbiverkningar av läkemedel)
 • CRP (snabbsänka – infektion eller inflammation i kroppen)
 • Ferritin (järn/blodbrist/sjukdom med järnöverskott)
 • Fosfat (skelett, njurar)
 • GT (gall-leverprov)
 • Hb (blodvärde)
 • HbA1c (långtidssocker – visar hur blodsockret legat i genomsnitt senaste 3-12 veckorna)
 • HDL (det “goda” kolesterolet)
 • Järn (järn/blodbrist)
 • Järnmättnad/TIBC (total järnbindandekapacitet-järn/blodbrist eller sjukdom med järnöverskott)
 • Kalium (blodsalt,vätskebalans)
 • Klorid (syra-basbalans i kroppen)
 • Kolesterol (en typ av blodfett, högt värde ökar risk för hjärt-kärlsjukdom)
 • Kreatinin (njurfunktion)
 • LD (muskel- eller blodsjukdom)
 • LDL (det ”onda” kolesterolet)
 • LDL/HDL (kvoten mellan det “onda” och “goda” kolesterolet)
 • LPK (vita blodkroppar, infektion, blodcancer)
 • Natrium (blodsalt,vätskebalans)
 • Pankreasamylas (bukspottkörteln)
 • Sänka (infektion eller inflammation i kroppen, vissa tumörsjukdomar)
 • TPK (blodplättar, blodets koagulationssystem)
 • Triglycerider (en typ av blodfett)
 • TSH (struma/ämnesomsättningsprov)
 • T3 (trijodtyronin, ämnesomsättningshormon)
 • T4 (tyroxin, ämnesomsättningshormon)
 • Urat (ledinflammation – gikt)
 • Urea (protein och aminosyraomsättning)
 • Vitamin B12 (blodbildning, nervtrådar, minne)

Pris 1295 kr

Fortsätt till beställning längst ned på sidan!