Bilsport

Internationell licens

För att erhålla internationell licens krävs läkarundersökning varje år och EKG vartannat år. Från och med 45-årsdagen är arbets-EKG obligatoriskt, innan dess är det tillräckligt med vilo-EKG. Enligt Svenska Bilsportförbundet gör de inga undantag från dessa regler. Vi utfärdar Bilsportintyg och gör arbets EKG här på mottagningen .