Arbete med härdplaster/allergiframkallande kemiska ämnen

Arbete med härdplaster/allergiframkallande kemiska ämnen

Hälsokontroll av personer som utsätts för härdplaster är en lagstadgad medicinsk kontroll.

Vi erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. För personer som utsätts för härdplast i sitt jobb genomförs en hälsoundersökning av bland annat hud och lungor inklusive lungfunktionsundersökning (spirometri), men även genomgång av arbetssätt och exponering. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

Härdplaster används på grund av sin otroligt höga prestanda gällande slitage, nötningstålighet mm. De går även att specialformulera för bästa möjliga kemikalieresistens.

Härdplaster som kräver tjänstbarhetsintyg förekommer inom följande verksamhetsområden:

 • Gjuterier
 • Bil-,motorbranschen
 • Färgindustrin
 • Bygg- och anläggningsbranschen
 • Plastindustri
 • Grafisk industri
 • Trä- och möbelindustri
 • Nagelskulptörer
 • Fransstylister

Härdplaster ingår i:

 • Lacker
 • Fog/polyuretanskum
 • Fogskum
 • Polyuretan (PUR)
 • Isolering
 • UV-härdande akrylatlack
 • Lim
 • Kompositer
 • Tryckfärger

Du kan med förtroende vända dig till oss och boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för härdplast.