Läkarmottagningen är stängd

All verksamhet har upphört. Verksamheten kommer heller inte att flytta till annan adress.

Söker du kontakt med vården så måste vi därför hänvisa dig till den hälsocentral du är listad på.

Med vänliga hälsningar

 

Magnus Thun